Parenteel van Claas CLUIJTMANS


....... voor ons gecompareerd sijn
Jacomijna van der Waarden wed~e Jan Hoef-
nagels oudt omtrent de sestigh jaeren / ende
Marien Adriaens van de Ven / wed~e wijle
Hendrik Cluijtmans oudt in de sestigh
jaeren / bijde eerbaare ende geloofwaerdige
persoonen .......
....... actum ter raadtkaemeren
der voors~: heerlijckheijt van st.Michiels-
Gestel en Gemonde / desen negenden april
zeventien hondert aghtien /


A.d.h.v. vooral deze acte (ORA st.MichielsGestel; -boek:81 fo:119/121-) is deze parenteel opgemaakt.
Dit aangevuld met overige info bv. D-T-B's.


I.1    Claas CLUIJTMANS, geboren ??-??-1??? Gedoopt ??-??-1??? Overleden ??-??-16?? Begraven ??-??-16?? Cf. de acte van 9-april-1718. Boek:81 fo:119.
Ondertrouwd ??-??-16?? Gehuwd ??-??-16?? Gehuwd voor de kerk ??-??-16?? Echtgenote is Heijlke, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-16?? Begraven ??-??-16??.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Claasse (zie II.1).
   2.  Maria Claasse (Marijcke), geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden na-1688 Begraven ??-??-16??
   3.  Cathalijn Claasse, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-16?? Begraven ??-??-16??
Ondertrouwd ??-??-16?? Gehuwd ??-??-16?? Gehuwd voor de kerk ??-??-16?? Echtgenoot is Frans Anthonissen de Loos, geboren ca.-1626 Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-16?? Begraven ??-??-16?? Zij worden genoemd in de acte van 30-november-1709.
   4.  Jenneke Claasse, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-16?? Begraven ??-??-16??
   5.  Margriet Claasse (zie II.6).

 
II.1    Jan Claasse CLUIJTMANS, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden vóór-1688 Begraven ??-??-17?? Hij wordt genoemd als schepen (zie boek:56 & 57 fo:120 & 3 dd:1675 & 1677). Hij ondertekent de acte in het notarieel archief boek:6 fo:601 ??-??-1670.
Boek:81 fo:119 dd:9-4-1718. Zoon van Claas CLUIJTMANS (zie I.1).
Ondertrouwd ??-??-16?? Gehuwd ??-??-16?? Gehuwd voor de kerk ??-??-16?? Echtgenote is Geertruid, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden na-1688 Begraven ??-??-16??.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaes Jansse, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-16?? Begraven ??-??-16?? Hij is overleden zonder wettige geboorten naer te laeten.
   2.  Helena Jansse, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17?? Zij was ten tijde van de acte van 9-april-1718 nog in leven en zij was woonachtigh te Roermonde als religieuze in het Clarisse Clooster.
   3.  Willem Jansse (zie III.3).
   4.  Judocus Jansse (Joost) (zie III.5).
   5.  Anna Joannes (Anneke Jansse) (zie III.8).
   6.  Marie Jansse (zie III.10).

 
II.6    Margriet Claasse CLUIJTMANS, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-16?? te Antwerpen? Begraven ??-??-16?? te Antwerpen? Dochter van Claas CLUIJTMANS (zie I.1).
Ondertrouwd ??-??-16?? te Antwerpen? Gehuwd ??-??-16?? te Antwerpen? Gehuwd voor de kerk ??-??-16?? te Antwerpen? Echtgenoot is Jacobus (Jaques) van der STRAETE, geboren ??-??-16?? te Antwerpen? Gedoopt ??-??-16?? te Antwerpen? Overleden vóó-1688 te Antwerpen? Begraven ??-??-16?? te Antwerpen? Hij wordt genoemd in de acte van 9-april-1718.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus van der STRAATEN, geboren ??-??-16?? te Antwerpen? Gedoopt ??-??-16?? te Antwerpen? Overleden ??-??-17?? te Antwerpen? Begraven ??-??-17?? te Antwerpen? Hij wordt genoemd in de acte van 9-april-1718.
Voor de verdeling van zijn erfgoederen in Antwerpen zijn vanuit St.M.Gestel aanwezig:Bernardus Cluijtmans, Nicolaas van Osch & Pieter Willems Haarwasser (Zie fo:123 boek:81).
   2.  Gonna van der STRAATEN, geboren ??-??-16?? te Antwerpen? Gedoopt ??-??-16?? te Antwerpen? Overleden ??-??-16?? te Antwerpen? Begraven ??-??-16?? te Antwerpen?
   3.  Francis van der STRAATEN, geboren ??-??-16?? te Antwerpen? Gedoopt ??-??-16?? te Antwerpen? Overleden ??-??-17?? te Antwerpen? Begraven ??-??-17?? te Antwerpen? Volgens de acte van 9-april-1718 is hij in het ??inius clooster tot Antwerpen getreden.

 
III.3    Guilielmus Janszn. (Willem) CLUIJTMANS, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17?? Hij was ten tijde van de acte van 9-april-1718 nog in leven.
En was woonachtigh te Velddriel in Gelderlandt in de Bommelerwaart. Hij was schoolmeester tot Aalst & te Velddriel. Zoon van Jan Claasse CLUIJTMANS (zie II.1).
Ondertrouwd 08-12-1685 Gehuwd voor de kerk op 06-01-1686 te St.Michiels Gestel (RK). Zie uitwerkingen kerkboek(en) St.M.Gestel -getuigen zijn : Jan Goijaert Theunissen & Jan Peeter Stelten-. Echtgenote is Eva Henricusdr. NIEUWEHUIJSE, geboren ??-??-16?? te Doetinchem Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17??
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnees, geboren ??-??-16?? Gedoopt (NG) op 19-09-1688 te Veen Overleden ??-??-16?? Begraven ??-??-16??.
   2.  Franciscus, gedoopt (RK) op 11-07-1693 te St.Michiels Gestel. Zie uitwerkingen kerkboek(en) St.M.Gestel -doopgetuige zijn oa.: Judocus Johannis Cluijtmans & Gertrudis Johannis Cluijtmans-. Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17??
   3.  Ageniet, gedoopt (NG) op 15-07-1703 te Rossum Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17??

 
III.5    Judocus Jansse (Joost) CLUIJTMANS, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden vóó-1709 Begraven ??-??-17?? Zoon van Jan Claasse CLUIJTMANS (zie II.1).
Ondertrouwd ??-??-16?? Gehuwd voor de kerk op 08-11-1682 te St.Michiels Gestel (RK). Zie uitwerkingen kerkboek(en) St.M.Gestel -getuigen zijn : Anthonius Guilielma de Cort & Andreas Corsten-. Echtgenote is Maria Antoniusdr. van der WAERDEN, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden vóór-1705 Begraven ??-??-17??
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Jooste, gedoopt (RK) op 06-12-1682 te St.Michiels Gestel. Zie uitwerkingen kerkboek(en) St.M.Gestel -doopgetuige is oa. : Maria Nicolaasdr. Cluijtmans-. Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17??
Ondertrouwd 24-05-1710 Gehuwd ??-??-17?? Gehuwd voor de kerk 19-06-1710 Echtgenoot is Adrianus Jansen (Adriaen) van der MEULEN, geboren ??-??-16?? te Oosterwijk Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17?? Zij waren ten tijde van de acte van 9-april-1718 woonachtigh te St.M.Gestel.
   2.  Helena (Heijlken), gedoopt (RK) op 21-05-1684 te St.Michiels Gestel. Zie uitwerkingen kerkboek(en) St.M.Gestel. Overleden ??-??-16?? Begraven ??-??-16??
   3.  Bernardus Jooste, gedoopt (RK) op 02-02-1686 te St.Michiels Gestel. Zie Uitwerkingen Kerkboek(en) St.M.Gestel -doopgetuige is oa.: Gertrudis Joannis Cluijtmans & Anthonius van der Waerden-. Overleden na-1741 te ?Rotterdam? Begraven ??-??-17?? Hij was ten tijden van de acte van 9-april-1718 woonachtigh te Gorinchem.

 
III.8    Anna Joannes (Anneke Jansse) CLUIJTMANS, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-16?? Begraven ??-??-16?? Dochter van Jan Claasse CLUIJTMANS (zie II.1).
Ondertrouwd ??-??-16?? Gehuwd op 04-02-1674 te St.Michiels Gestel, gehuwd voor de kerk op 04-02-1674 te St.Michiels Gestel (RK). Zie uitwerkingen Kerkboek(en) St.M.Gestel -getuigen zijn : Adrianus vanden Brandt & Henricus vanden Steen-. Echtgenoot is Lambertus Jacobus (Lambert) van OSCH, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-16?? Begraven ??-??-16??
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17?? Zij is ten tijde van de acte van 9-april-1718 woonachtigh te DenBosch.
Ondertrouwd ??-??-16?? Gehuwd ??-??-16?? Gehuwd voor de kerk ??-??-16?? Echtgenoot is Dirck van UNTROP, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-17?? In de acte fo:123 dd:?-??-1718 wordt aangegeven dat hij al is overleden. Begraven ??-??-17?? In de acte boek:81 fo:123 worden zij genoemd.
   2.  Joost, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17?? Hij is ten tijde van de acte van 9-april-1718 woonachtigh te DenBosch.
   3.  Nicolaas (Claes), geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17?? Hij is ten tijde van de acte van 9-april-1718 woonachtigh te Roermonde.

 
III.10    Marie Jansse CLUIJTMANS, geboren ??-??-16?? Gedoopt ??-??-16?? Overleden vóór-1700 Begraven ??-??-16?? Dochter van Jan Claasse CLUIJTMANS (zie II.1).
Ondertrouwd ??-??-16?? Gehuwd voor de kerk op 27-01-1686 te St.Michiels Gestel (RK). Zie uitwerkingen kerkboek(en) St.M.Gestel -getuigen zijn : Adrianus Willems & Aert Rijcken-. Echtgenoot is Guiliëlmus Peterzn. (Willem Peeter Franciscus) HAERWASSERS, 21 jaar oud, geboren op 06-01-1665 te St.Michiels Gestel, gedoopt (RK) op 06-01-1665 te St.Michiels Gestel, overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17?? Uitwerkingen Kerkboek(en) St.M.Gestel. Zoon van Petrus Franciscus HAERWASSERS en Gertrudis Rijckaerts van den BRANDT. Als momboirs van de kinderen Geertruy, Adriaan en Willem treden op Paulus Willem van der Heijden & Frans Peters Haarwasser.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (Peeter), geboren op 30-12-1686 te St.Michiels Gestel, gedoopt (RK) op 30-12-1686 te St.Michiels Gestel. Zie uitwerkingen kerkboek(en) St.M.Gestel -doopgetuige is oa.: Joost Janssen Cluijtmans- Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17??
   2.  Johannes (Jan), geboren op 25-04-1688 te St.Michiels Gestel, gedoopt (RK) op 25-04-1688 te St.Michiels Gestel. Zie uitwerkingen kerkboek(en) St.M.Gestel -doopgetuige is oa.: Gertrudis Joannis Cluijtmans- Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17??
   3.  Richardus (Rijck), geboren op 06-10-1690 te St.Michiels Gestel, gedoopt (RK) op 06-10-1690 te St.Michiels Gestel. Zie uitwerkingen kerkboek(en) St.M.Gestel -doopgetuige is oa.: Catharina Nicolai Cluijtmans- Overleden op 10-04-1717 te St.Michiels Gestel op 26-jarige leeftijd. Zie boek:81 fo:35 dd:10-4-1717, waarin de visitatie plaatsvindt van zijn dode lichaam. Begraven ??-04-1717. Zie boek:81 fo:35 dd:10-4-1717 (RA DenBosch 519.02).
Hij is reeds overleden ten tijde van de acte van 9-april-1718.
   4.  Gertrudis (Geertruij), geboren op 14-04-1692 te St.Michiels Gestel, gedoopt (RK) op 14-04-1692 te St.Michiels Gestel. Zie uitwerkingen kerkboek(en) St.M.Gestel -doopgetuige is oa.: Nicolaus Johannis Cluijtmans- Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17??
   5.  Nicolaus HAIRWESSERS, geboren op 15-03-1694 te St.Michiels Gestel, gedoopt (RK) op 15-03-1694 te St.Michiels Gestel, overleden ??-??-169? te St.Michiels Gestel, begraven ??-??-169? te St.Michiels Gestel. Uitwerkingen Kerkboek(en) St.M.Gestel.
   6.  Nicolaus HAIRWESSERS, geboren op 08-06-1695 te St.Michiels Gestel, gedoopt (RK) op 08-06-1695 te St.Michiels Gestel, overleden ??-??-16?? Zijn overlijden moet plaats gevonden hebben voor 1718, daar hij NIET genoemd wordt in de desbetreffende acte. Begraven ??-??-16?? Uitwerkingen Kerkboek(en) St.M.Gestel.
   7.  Gerardus (Gerit), geboren op 25-10-1696 te St.Michiels Gestel, gedoopt (RK) op 25-10-1696 te St.Michiels Gestel. Zie uitwerkingen kerkboek(en) St.M.Gestel -doopgetuige is oa.: Catharina Judoci Joannis Cluijtmans- Overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17??
   8.  Adrianus (Adriaen), geboren op 13-01-1698 te St.Michiels Gestel, gedoopt (RK) op 13-01-1698 te St.Michiels Gestel, overleden ??-??-17?? Begraven ??-??-17??
Guiliëlmus Peterzn. (Willem Peeter Franciscus) HAERWASSERS hertrouwt op 12-12-1700 te St.Michiels Gestel met Cornelia Huijberts van Heijst, zij is wed~e van Joannes Driessen van der Aalst.
 

Homepage | e-mail:


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software