Dit is de ACTE van 12-februari-1726 betreffende:


Eigenaars tevens ingezetene van St.Michiels Gestel
van landbouwgronden over het jaar 1724.


eerste pagina acte 12-feb-1726  tweede pagina acte 12-feb-1726  derde pagina acte 12-feb-1726  vierde pagina acte 12-feb-1726  vijfde pagina acte 12-feb-1726 
zesde pagina acte 12-feb-1726  zevende pagina acte 12-feb-1726  achtste pagina acte 12-feb-1726  negende pagina acte 12-feb-1726  tiende pagina acte 12-feb-1726 
elfde pagina acte 12-feb-1726  twaalfde pagina acte 12-feb-1726  dertiende pagina acte 12-feb-1726  veertiende pagina acte 12-feb-1726  plattegrond St.Michiels
Gestel 

EPSON digitale
camera De foto’s zijn gemaakt met behulp van deze digitale camera (1024*768) EN zonder gebruik van flitslicht. Free counter and web stats


 

Staat van t geene de naarvolgende
Ingesetenen eñ Gebruikers der Teulanden
binnen de Heerlecheijd van St. Michiels
Gestel en Gemonde / Quariere van
Oosterwijck / Meijerije van s’Hertogenbosch
Compet... wegens / de Re....
der verpondingen d’anno seventhien
hondert vier en twintigh / bij Haar
Hoog .... resolutie van den 12 februarij
1726 verleendt / In op sigte van de
Boulanden / welcke in dat jaar
besaeijde sijn geweest / en soo veel
nu er hebben opgebragt als de
Oncosten van de C....re bedragen
hebben;
 
In den Eerste die onder den Hiertgang van de
plaatse / Thede / Herlair eñ Haanwijk wonen.
 
Bij verklaringe van de naarvolgende eijgenaren
en gebruijckers is onder solemmelen Ede in hande
van de gecommitteerde van den officier ten
overstaan van schepenen der voors~: Heerlijkht
afgelege is gebleecken dat in den voors~: Jare
van seventhien hondert vier en twintig de
selve soo veel lopensen onder de Culs...... besaijdt
gehadt hebben / als agter een ieders Naam gespecificert
staat / waar van ... hem voors~: jaar soo veel
niet geprovenieert is / als de culture bedragen on=
costen van de culturen bedragen hebben.
 
 
Francq van Boxtel
Wouter van Boxtel
Peter van de Cammen
Geur van der Steen
Marten Hendrik Corsten
Marcelis Jansse Beersen
Goossen Jansse van Helmondt
 
 
Lop:
68
35
65
10
14
7
4

203
Transport
Mattheus Dircx van de Sande
Paulus Davidts
Jan van Bilsen
Hendrik Thonise van Dinter
Jan Dircx van Sandbeeck
Adriaan Wilborts
Hendrick van Zeeland den oude
Adriaan Brocx
Anneke Huijsvrou van Lambert
   Jansse van Helmont
 
 
203
32
11
4
42
47
8
20
12380½

 

 
Transport
Elias Janse
Adriaan Gerit Spierinx
Neesken wede Jan Janse
   van de Merendonq
Frans Martens van Cuijck
Jan Elias
Margriet wede Hermen Roscam
Lambert Hendricx van Drahese
Barber Huijsvrou van Claas
   Peters van Helvoirt
Marie wede Adriaan Janse
   van der Meer
Jenneke Huijsvrou van Jan
   Janse van Helmondt
Marie wede Adriaan Huijbert
   van Heijst
Marie Huisvrou van Jan
   Joorde de Smit
Annemarie wede Peter Aarse
   van Helvoirt
Franscis sone wede Carel D’ama
Johannes van de Reijdt
Willem van den Dunge
Huijbert Claasse van den Bogaart
Jan Dircx van Avendoncq
Heijliger Jansse van der Plasse
Hendrick Thijsse van Brussel
Wouter Jansse de Bresser
Wouter Davidts
Anthonij van .... broeder van Hendrien
   wede Matthijs Vugts
Willem Jansse van Overbeeck
 
 
Lop:
380½
12


5
55
4
7
3

3

30

14


2

4


10
16
16
34
26
10
9
14
20

30
18

729½
Transport
Pieter Jansse van Breugel
Claas de Cort
Huijbert Leermakers
Aart Jan Joosten
Claas Groenendaal
Jan Meijs als man eñ momboir
   van Christien Gijsbert Elias
   voor de gelijcke erfgenamen van
   de wede Gijsbert Elias
Aart de Vries
Hendrick Jacobs van Erp
Wouter Cornelisse Maas
Willem Pennincx
Jan Jan Corste van de Ven
Gerit Jan Ariens Groenendaal
Marie wede Huijbert Ariens
   van den Dungen
Anthonij Jansse van Vecchel
Margriet wede Hendrick van
   de Lusdoncq
Haarsken wede Frans Jansse
   Haarwasser
Laurens Brocx
Bartholomeus Smulders
Peter Hendricx van de Lusdoncq
Anneke wede Willem Geurts
   van den Dungen
Geur Willemse van Rooij wegens
   het gebruijck van sijn moeder
   s~ler

 
 
729½
20
40
11
9
2216
12
5
24

28
18

3
9

2


12
9
11


18


13

1006½

 

 
 
Willem Claase Verhagen
..: Philip Mans
Fancis de Cort
Paulus Jan Paulusse
Jan Gerits van Rooij
Hendrick Jacobs van Eijndoven
Jan Peters van Pinxten
 
te samen
     66 personen.
Lop:
1006½
16
10

..
11
140
28

1214

 
Bedragende tot ses stuijvers van ieder lopense / soo veel de
voors~ Bouwlanden in den voors~ Heertgang van de plaats
Thede Herlair en Haanwijck getauxeert staan
gelegen / In de ordinarisse verponding getauxeert staan
de somme van drie hondert vier en sestig gulden / en vier
stuijvers.
 
Dico    364-4-0

 
Gemonde

 
Maximiliaan Hendrick Thomasse
Hendrick Hendrick Timmermans
Jacob Arien Jansse
Leendert Willems van Rooij
Willem van Aale
Hendrick Jansse van de Ven
Ruth Rutte
Wouter van de Couvring
Corstiaan van Overbeeck
Eijmbert van den Heuvel
Jan Thonise van Valckenburg
Ale wede Hendrick Laurense
Dirck Eijmberts Verhagen
Jan Peter Denisse
Andries Hermen Schuurmans
Peter van Hees
Huijs
Anthonij Hendrick Spierinx
Jan Claas Eijmbers
Peter Rulens van der Stappen
Anthonij Jan Thonise Toelacx
de soon van ....
   Merijcke Jan Laurensse
   huijvrou van ..... de Wever
Jenneke Adriaans
Thomas Dircx van Vessum
Ruth Claasse Groenendaal
Aart van de Merendonq
Geur Hendrick Aarsse
Wouter Dielisse van Oorschot
Jan Timmermans
Marie Huijsvrou van Hendrick
   Spierinx
 
 
Lop:
40
12
15
9
13
10
10
5
35
25
10
3
5
15
8
16

6
11
7
106
10
16
7
4
8
2

5

324½
Transport
Merije wede Peter Wouters
Jan Willems van Pinxten
Anneke wede Goossen G...
Jan Jansse van Schijndel
Jan Dirck Aartsse Groenendaal
Hendrien Huijsvrou van Jan Faasse
Jenneke Huijsvrou van Willem Dircx
   van Pinxten
Jenneke huijsvrou van Jan Jacobs
   van der Aa
Wilbort Hendricx Clomp
Wouter soon van Dielis Wouter van
   Oorschot
Lijske Huijsvrou van Peter de Cort
Adriaan van den Broeck schoonsoon
   van Anneke Thonis Thonisse
Merije wede Adriaan Claasse
   Groenendaal
Ale Huijsvoru van Jan Roelofs
   van Vechel
Dirck Delisse van Vessum
Thomas Jansse van Breugel
Gerit Jooste Schellekens
Peter Jansse Sch...ex
Leendert J...ex
Frans Arien Cole
Anthonij Jansse vañ Merendonq
Laurens Rulens van der Stappen
Maria huijsvrou
Adriaantie wede Gojaart Jansse
   van den Oetelaar
Anthonij Peters van Erp
Jan Thijsse van den Berselair
Hermen de Bever
 
 
324½

5
12
5
7
11

4

5
20

14
5

18

26

6
11
10
7
11
6
10

10


20
13
42
13

579½

 
Gemonde

 
Transport
Marie Jansse Vugts
Thijs Jansse van de Merendonq
Leendert Valcken....
Evert sone Jenneke wede
   Jan Everts de Bever
Rijck sone Marie wede Leendert
   Rijcke
Jacob Jan Hermense Schuurmans
Marten sone Merijcke wede
   Eijmbert Willem Rutte
Anthonij Gojaarts van Hees
Anthonij Marten Schuurmans
Leendert Claasse Schellekens
Jan Jansse Schalcx
Peter Thonis Gijsbers
Jan Chielens van Schijndel
Dirck Aarts van Vessum
Anthonij Hendricx de Laat
Jan Peters van Hees
Marie wede Adriaan van Osch
Marie Huijsvrou van Jan Jansse
   van de Ven
Heijlcke wede Hendrick Spierinx
   alias tap
Marie wede Peter Jansse van Overbeeck
Jan Arien Jansse
Thoniske wede Gijsbert Spierinx
Marie Huijsvrou ... Lambert ..........
Jan Claasse van Griensven
Adriaantie huijsvrou van
   Adriaan Jacobs Groenendael
Evert Hendrix de Bever
Cornelis de Bever
Mattheus Lijtens
 
 
Lop:
619½
2
8
14

30

22
17

30
36
6
8
11
16
13
12
20


6

20


13
12
17
10
6

7
8
13
5

969¾
 
Transport
Jan Jan Paulusse van Rooij
Jan Meeus Jan Thijsse
Cornelis Dielisse den Backer
Ruth Guldemans
Govart Timmermans
Jan van Tuijl
Paulus Jan Paulusse
Johannes Dircx van de Ven
Adriaan Janse vañ Cammen
 
te samen
 
90 personen
 
Monserende tot ses stuijvers
per lopense / sijnde soo veel
de selve landerijen in den
voors~: Heertgang van Gemonde
Heselair / Stockhoeck / .....
gelegen mede in de voors~:
ordinarisse verponding getauxeert
staan de somme van drie
honderd een en dartig gulden
vijf stuijvers agt penñ.
Dico    331-5-8
Lop:
969¾
6
14
26
13
11

8
34
18

1104¼


 
Ruimel, Pleijn en Dungense Cant

 
Willem Jansse van de Bogaart
Gerit Jansse van de Sande
Dirck Aartse van Vechel
LeendertDirck Jansse de Waert
Willem van der Meer
Paulus van der Heijde
JanWillem Roelofs van Breugel
Jan Santegoets
Huijbert Driesse van de Sande
Catalijn Wilborts
Willem Rutte
Geur Peters van Hees
Anneke wede Anthonij van Breugel
Jan Jansse Castelijen
Jan Adriaan Timmermans
Jan Adriaan Jansse
Adriaan Aalbers de Hertog
Willem Louwiesse
Jenneke wede Jan Delisse van
   Griensven
Lijsbeth Huijsvrou Jan Dircx
   van der Aa
Hendrick Aart Rijcke
Hendrick van der Meijden
Thonis soon van Anneke wede
   Willem Thonisse
Adriaan Fransse
Marie Huijsvrou van Jan
   Gerit den Otter
Pieter Francke vañ Brandt
 
 
Lop:
8
7
5
3
13
14
25
22
13
5
14


3
8

18

14
14
14

25


14
14

276
Transport
Jan van Geldrop
Willem Jansse van de Sande
Anthonij Peter van Griensven
Hendrick Gijsberts vañ Corstenbr> Jan Jansse van der Donq
Jan sone wede Marie Franse de Laat
Geur Gijsbers van Rooij
Jan Jansse van Schijndel
Jan Gerits Vervoort
Jenneke huijsvrou van
   Adriaan Jacobs van der Donq
Dirck Peter Aerts van Liemt
Jan Jacob Lijtens voor de gesamentlijcke
   kinderen
Joost sone Neesken wede Jacobs van
   Hees
Hendrick Willems der Kinderen
Jan Jansse van der Pol
Jan Paulusse van Beers
Aart Peters Cappeteijn
Gerit Jacobs den Otter
Marten Thonis Gijsbers
Jan Jansse van Gemert
Marie Gerits van Oorschot
Jan Peters van Aarlebeeck
Jan Huijbert Cuijpers
Evert Santegoets
Jan Daniel Hendricx voor
   Sijn swager Adriaan Lourensse

Johannes de Cort
Lijsbeth huijsvrou
   Marten Peters Casteleijn
Meijntie Goijaars van de Sande
Anneke wede Adriaan Stercke
 
 
276
7
5
6
5
7
12
15
15
14


11

9

5
4
9
19
17
10
16
16

4
12
57

5
17
10

550

 

Ruijmel

Dungense Cant

Transport
Lambert Maximiliaan Hende
   Thomasse
Marie Huijsvrou van Rijck....
Hendrick Jansse van Beeck
Jan Thonisse de Laat
Anthonij van der Waarden
Willemijn Huijsvrou van
   Jaspers van de Langenberg
Hendrick Fransse
Lambert Thonisse de Laat
J.........
Hendrick Cuijpers van zijn
   suster Jenneke wede Peter
   Adriaans van den Dungen
Ale wede Hendrick Willemse
   Verkuijlen
Marie Huijsvrou van Lambert
   Jan Thonisse
Jan Claasse van Griensven
Willem Louwiesse voor sijn
   broeder Adriaan Louwiesse
Dingema wede Leendert de
   Clompmaker
Adriaan Willem Bogaarts
Marten Theeuwe Lijtens
Hendrick Janse Schalcx
Jan Jansse Spierinx voor sijn
   suster Marie
Hendrick Huijbers van de Merendonq
 
 
Lop:
550

77

5
4
8

17

10
6

7


7
7
34
12

15
9

728
Transport
Jan Willemse van Hirthum
Geur Aart Geurse
Jan van den E........
Hendrick Aalberts van Sprang
Jacobus Willemse van Pinxten
Hendrick Paulusse .....
   voor sijn vader
Aalbert van der Cammen
Anthonij Peters van V~beeck
Willemke Huijsvrou van
   Willem Jan Diepen
 
 
Roelof Jansse Spierinx
 
 
 
belopende tot ses stuijvers
per lopense / soo veel de
selve landerijen in de voors~:
heertganck van Ruijmel
Pleijn / en Dungense Cant
gelegen mede in ordinarisse
verponding getauxeert
staan ter somme van twee
hondert negen en dartig
gulden / elf stuijvers
dico    239-11-0
 
91 personen
Lop:
728
5
6

10


7
21
8793½
5

798½


 
Alsoo bij de voors~: Haar Hoog ... Resolutie van den 12 febr 1726 mede
aan dese gemeijntes gebruijkers ofte eijgenairs remisis is verleendt van
de conincxbede / van de boulanden .... in dat jaar besaijdt sijn geweest
en soo veel ..ier op en hebben gebragt als de oncosten van de culturen
bedragen hebben / soo staat te weesen / dat in de quohieren van de
Conincxbede de boulanden doorgaans in ieder Quohier gequaliseert
op een stuijver vier penñ: In ieder boeck / en dat ter tot betalinge desen
gemeijnten Quota in de conincxbede omgeslagen werd seven vieredeel
B...x / om dat de selve met den omslag van een boeck niet betalen
kan werden / monserende de seven vierendeel ... per lopense twee
stuijvers drie penñ: hem welcke wij onderges~: president en schepenen
der voors~: Heerlijckht van StMichiels Gestel en Gemonde verklaren
op den eedt int aanvangen onser bedieningen gedaan / alsoo te sijn de
Opregte waarheijt / actum ter raadkamere desen agthienden meij
anno seventhien hondert ses en twintig.
 
    (Hierna volgt de ondertekening van deze acte)
    (schepenen en secretaris)

 

De heertganck van de plaats
Thede Herlair en Haanwijck
1214 lop.-: tegens 2 st 3 penn : 132-15-10
Den hertgang van Gemonde, He=
selair, Spockhoek en Beekant
1104¼ lop.-: tegens 2 st 3 penn : 120-15-8¾
den Heerganck van Ruijmel, Pleijn
en Dungense Cant
798½ lop.-: tegens 2 st 3 penn : 87-6-11½
Het gebruijck van de buijtengeb.- 842¼ lop.-: tegens 2 st 3 penn : 92-2-6¾


inde verponding    Somma 3959 lop.-: Somma : 433-0-5
.. Verponding : 1187-14-0

    somma ...... : 1620-14-5

 

Buijtengeb.
onder Den Dungen woonachtig

 
Hendrick L.... Vissers
Adriaan Jacob Jaspers
Jan Jansse van Beeck
Dirck Jacobs den Otter
Hendrick Gojaars Cuijpers
Roelof Aalbers Hertogs
Huijbert Janse van Griensven
Adriaantje Dirck Leenders
Anthonij Gijsbert Vugts
Jan Hendricx op de Keer
Adriaan Peter Goossens
Hendrick Vugts
Jan Dircx van der Donq
Heijlke wede Jan Smulders
Elisabeth Wouter Roebacx
Matthijs van Osch
Paulus Willem Smits
Ruth Voogs
Hendrik Smits
Hendrik Willems den Haas
Lijsbeth wede Huijbert Gerit Geurs
Eerken Willem Hermens
Anneke Arien Hendrick Willems
Marie Hendrick Cuijpers
Marie Jan Franse Haarwasser
Gerit Luijcas Vissers
Marten Huijs... vañ Merendonq
Jan Spierinx
Hendrick Claase van Osch
.............
Peter Hendrick Schalcx
Peter Hendrick Daniels
 
 
Lop:
3
6
3
7
9
6

2
15
13
14
12

18
5
5

4

3
5

3
11
9
3

11


11


198 L:
Transport
 
Maarten Peters van de Ven
Gerit Peters
Matthijs Jansse Spierinx
Jan Peterse van Griensven
Eijmbert Hendrix Veroude
Jan Arien Broere
Aalbert Hartogs
Jan Jan Arien Broere
Jan Leenders van de Leest
Wouter Lijtens
Marie wede Gojaart Aart
   Huijbers
Willemijn huijvrou van
   Anthonij Goijert S..ckens
Gojaart Couwenberg
Huijbert Eijkemans
Merijke wede van Cornelis
   Jansse van Balcum
Adriaan Hendrick Schepers
Hendrick Jansse van Vechel
Peter Thonisse van de Braack
Hendrick Geurt Smits
Geerling Adriaan Geerlings
Anthonij Peter Broere
Thonis Geurts Smits
Peter sone Huijbert Peters
   van Geffen
Roelof Claase van de
   Merendoncq
Delis Jansse van Griensven
Thoniske wede Willem van de
   Steen
 
 
...
198
11
4
8
9
7
3
8
3
3


2

7
7


3
6
4
14

7


7

5

343¾

 

 
... Lambers van Zeeland
Jacob Stoffels
Adriaan Jan Rijcke
Jan Gerit Heessels
Laurens Willems van der Sloot
Huijbert Eijmers Boeren
Jan Aertse van Overbeeck
Jan Janse van Hees
Anthonij Willems vañ Merendoncq
Marie Willem.... ....... Martens
Peter Janse van Hees
.... Salomon Bell
Wilbert Clomp voor Adriaan
   Timmermans sijn schoonvader
Adriaan Hendricx van Boxtel
Cornelis Schellekens voor sijn
   moeder Haarske wede Hendrick
   van Liemt
Adriaan Hendricx van Boxtel
   voor Hendrick Hendrick ...vels
Jan Hendricx van Zeelandt
Marie huijsvrou van Joost
   Corstiaanse van den Beselair
Peter Gerits den Otter voor
   Art Willems van der Heijde sijn
   schoonvader
Jan Willem Voets
Michiel Hendrick Clomp
Jan Aartse van Breda
Jan Jansse van der Heijde
Adriaan Schellekens schoonsoon
   van de wede Hendrick Hendrix Clomp
Jan Dircx van der Heijde
 
 
Lop:
5
5


1

12

6


8

58
3
12½
16
3


4

128¾
Transport
Anthonij Arien van Schijndel
Willem Hendrix van den Heuvel
Anneke Huijsvrou van
   Jan Janse van den Oetelair
Thonis de Bresser
 
 
128¾
2
1

8
2

141¾

 

Dungen
Transport
Marie huijsvrou van
   Geurt Thonisse
Hendrick Cornelisse den Otter
Engel wede Hendrick Zelers
   van de Westelaake
Aalbert van der Aa
Corstiaan Spierinx
Anthonij soon van Claas
   Martens van de Veerdonq
Gerritje wede Hendrick ...
Cornelis Vervoort
Bastiaanje huijsvrou van
   Peter van den Broeck
Gerardus Corstiaan Spierinx
Hendrick Aarse van Griensven
Jan van de Mugheuvel
Adriaan Nelise van der Donq
Den selve voor Anthonij Nelisse
   van der Donq
Leendert Louwiese
Antonij sone Hilleke Delise
   van Osch
Anneke huijsvrou van Wouter
   Spierinx
Creijn Huijsvrou van Franse
   .. Arien Marr..
Jan Peter Vugts
Adriaan de Jong
 
 
Lop
343¾

5


5

11½

8

15
10


2
242

5
5
6

477¼
 
Transport
Aart van de Weteringe
Marie huijsvrou van Huijbert
   van de Steen
Cornelis Janse van Griensven
Jan Hendrick Thijse Wijgerganx
Jan Janse van Griensven
Hendrick soon van Margriet
   wede Thonis Spierinx
Hendrick Sone Jenneke wede
   Dirck Schones
Dirck Janse van Griensven
Ale sester van Anthonij vañ Cammen
Anthonij Spierinx
Adriaan Peter Broeren
Laurens Louwies Leenders
Jenneke wede ... ... Jacobs
   van der Hofstadt
Servaas Corste van de Water
Peter Janse Rovers
Jan Aart Broere
Jan van den Heuvel
Jan Ruth Michielse
Hendrik Lamberts
Jan Janse Michielse voor
   ................
Hendrick Gerit Strick
Hendrik Janse Goossens
Hendrik Peter Goossens
Jan Jans
Hendrick Thonise
Luijcas soon Hendrien wed
   Luijcas Vissers
Hendrick Ondersteijn
 
 
Lop:
477¼


4
5
7


3

2

2
4
1


4
13
6
6
1
10


10

4
2
6

594¾

 
Dungen

 
Transport
Adriaan Thonisse op ’t Hoge
Jan Daniel Hendricx
Griet wede Thonis Geurts
Adam Corste van de Water
Adriaentje Huijsvrou van ...
   Jansse van Aarlebeeck
Anthonij Thonisse Godschalck
Delis sone wede Hendrick Geur
   van de Westerlaake
Hendrick Aert Broere
Matthijs Jansse van Griensven
Jan Corste van de Water
Jan Hendrick Spierinx
Peternel wede Hendrick Weijgerganx
Jan Nelise vañ Cammen wegens
   het gebruijck van sijn vader
   zal-r
Fran.. Jan Willems voor
   sijn moeder Anneke wede Jan
   Willem Goossens
Luij.. Geure ....
Anthonij Smulders
Abraham Aalbers Schoenmaekers
Dirck Aart Smulders
Hendrien Huijbers vañ Merendonq
   voor haar moeder de wede
   van Huijbers ...
 
 
Lop:
594¾

3
4
6

8
7

19
3
7
5
2
5


4


5
2
6
2
4


4

693½
Transport
Catalijn wede Willem Pompen
die van Gemonde Buitengebt
 
te samen
153 personen
 
Belopende tot ses stuijvers per
lopense, soo veel als de voors~:
landerijen van de Buijten gebruijkers
in de ordinarisse verponding
getauxeert staan / de somme
van twee honderd twee en
vijftig gulden / darthien stuijvers
agt penñ
 
Dico 252-13-8
Ruijmel 239-11-0
Gemonde 331-5-8
Plaats 364-4-0

Somma ..... 1187-14-0
 
 
Cathalijn wede Willem Pompen
693½
7
141¾

842¼


Wij Philip Mans / Job Martin de Lange /

 
Aalbert van der Cammen / Johannes Dircx van
de Ven / Hendrick Jacobs van Eijndoven / en Jan
Peters van Pinxten schepenen der voors~: Heerlickheijt
van StMichiels Gestel en Gemonde maacken
kennelijck Certificerende mits desen dat alle
de voors~: personen in de hiervoorstaande lijste
vermeld onder solemnele eden (na manieren
der rigteren) hebben verklaart dat alle
de hier voor gespecificeerde boulanden
in t voors~: jaar seventhien hondert vier en
twintig bij Haar besaaijdt geweest sijn /
eñ soo veel .ier hebben opgebragt als
de Oncosten van de Culture der selven
Bedragen hebben / soo waarlijck moste
Haar God Almagtig helpen / wijders
verklaren wij schepenen voorndt: op den eedt
In den Aanvanck onser bedieninge gedaan /
dat de selve Boulanden ses stuijvers -
per lopense in de ordinairisse verponding getauxeert
staan / als hier voor uijtgec...en is / In kennisse
der waarheit hebben wij ...... voorndt: desen
alhier ten prothocolle Onderteekent / en door
de secretaris laten uijtmaken / en met des selfs
sulligua... / en onsen gemeenen schepen d.... zegel
doen becragtigen / gegeven ter raadkamer alhier
desen eersten Meij anno seventhien hondert ses en
twintig.
 
   (hier volgt de ondertekening door de 4 schepenen)
   (en de secretaris)


 

Plattegrond van St.Michiels Gestel[naar mijn homepage]
naar mijn HOME page

[naar de vorige pagina in de history]
naar vorige pagina in history


_____________________________________

Reacties per e-mail:
of e-mail:


GMT/UTC +2