Dit is de ACTE van 29-augustus-1749 betreffende:


"Eigenaars te Schijndel, die schade hebben
geleden t.g.v. ernstig noodweer op 19-augustus-1749."Een door Calvinistische hand geschreven verslag van deze gebeurtenis, klinkt als volgt:
 
Op 19 augustus 1749, in de namiddag omstreeks vijf of zes uur, is door de Heere van hemel en aarde, wegens zijn zware en almogende hand, op den aardbodem neergevallen een grote menigte van hagelstenen, waarvan de grootte bij mensenheugenis niet gezien is geweest. De hagel ging vergezeld van een zware stormwind. Er is daardoor veel schade aangericht aan boekweit, haver, gerst, erwten, hop en tarwe, vooral onder het gehucht Wijbosch.
De geschatte schade bedroeg 2.550 gulden.
 
In 1783 heeft nog een keer zulk een noodweer plaats gehad, de hagelstenen die toen vielen wogen een pond.

eerste pagina acte 29-aug-1750  tweede pagina acte 29-aug-1750  derde pagina acte 29-aug-1750  vierde pagina acte 29-aug-1750  vijfde pagina acte 29-aug-1750 
zesde pagina acte 29-aug-1750  zevende pagina acte 29-aug-1750  achtste pagina acte 29-aug-1750  negende pagina acte 29-aug-1750  tiende pagina acte 29-aug-1750 
elfde pagina acte 29-aug-1750  twaalfde pagina acte 29-aug-1750  dertiende pagina acte 29-aug-1750    plattegrond St.Michiels Gestel 
EPSON digitale camera Deze foto′s zijn gemaakt met behulp
van deze digitale camera (1024*768)
EN zonder gebruik van flitslicht.
Free counter and stats for your website on www.motigo.com


Via deze link : search op «Notaris-; Schepen- & andere acten»
komt U bij de twee transcriptie-actes van het BHIC.
Alwaar alle scan′s ook zijn te downloaden.


 
 
 
 
Op heden negen en twintigste
augustus 1700 vijfftigh hebben
in dorpe van Schijndel ...
schepenen ....... van de respective
.... der v~ponding ......
............. tot s′Bosch
de verponding voor ijders naam
....... tegens agt st~s:
per loop~t niet te hoogh genomen
.... en verponding in dit dorp
per loopensen .... door malkanderen
..... betaalt vertegens nog ...
Item het hoorngelt tegens eene
.. ..... runtbeest / Zoo
als de ingesetenen in den jaare 1749
....... het besaaijt soo als
.... ijders naam staat uijtge=
..... tegens eene st~s: twaalffelf
penningen per loopens en
alsoo de vijfftigh ... betaalen
twee stuijvers agt penningen
Lijste van zodanige
schaden als de volgende
ingesetenen van Schijndel
hebben gehad en geleeden
in haare ... graanen
bestaande in boekwijt
haver garst boonen
ert..en hoffvrugt en hop ...
veroorsaakt door groote
hagel steenen gepaart
met een swaar stormwint
sulx op den negentienden
deeses maant aug~s: 17.negen
en veertigh nademiddagh
de clocke ontrent vijff a
ses uren binnen deesses dorpe
voors~: onder de navolgende
gehugtens sijn gevallen
en sijn doorde nagenoemde
persoonen opgegeeven de groote
der landerijen / als agters ijders
naam staat per loopensen
staat uijtgedrukt als volgt
 
 
 

 

1-4-0
3-4-0

4-8-0

 

 
1-10-0
 
 

WIJBOSCH

Jan van de Burgt
Mattijs van der Meulen
 
 

 

3
8
 
 

 

0-5-1
0-13-8

0-18-9

1-4-0
0-12-0
3-4-0
1-16-0
1-8-0
2-0-0
7-4-0
2-0-0
4-0-0
4-0-0
4-8-0
1-12-0
2-8-0
????
7-4-0
6-2-0
5-14-0
7-4-0
4-0-0
2-8-0
 
0-16-0

71-0-0
1-0-0
2-0-0
2-10-0
4-0-0
 
 
4-0-0
2-0-0
3-0-0
3-10-0
1-0-0
2-0-0
2-0-0
 
3-10-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0
2-0-0
1-0-0
 
 

42-10-0
Cornelis Jacobs Veraalst
Willem Geerit Cuijpers
D’kind Arien van den Bergh
Lambert Hendk Verhagen
Jan Poulus Vermeulen
Poulus van der Meulen
D’wed Teunis van den Boogaart
Peeter Claasse van Haselberg
Martinus van Veggel
D’wed Jan Aarts van Veggel
Hendrk van der Spank
Gijsbert Penninx
Fran..cis Verhoeven
Antonie van Dinther
Willem Jan Luijken
Willem Jan Hendrik Rutten
Peeter Jansse van der Spank
D’wed Arien van den Vorstenbosch
Bartel Rijkers
Johannes Eijmbers van den
   Oetelaar
Poulus van Delft
 
 
3

8


5
18
5
10
10
11 L:
4 L:
6 L:
4½ L:
18
14 L:
13 L:
18 L:
10 L:
 
6 L:
2 L:
 
 
0-5-1
0-2-8½
0-13-8
0-7-9½
0-5-14½
0-8-7
1-10-8
0-8-7
0-17-0
0-17-0
0-19-11
0-6-11
0-10-2
0-7-9½
1-10-8
1-3-12
1-2-1
1-10-8
0-17-0
 
0-10-2
0-3-6

14-13-??

1-4-0
1-4-0
2-8-0
0-12-0
3-4-0
5-4-0
1-16-0
1-8-0
6-0-0
1-0-0
0-16-0
1-4-0
1-12-0
0-8-0
0-16-0
4-12-0
2-0-0
3-8-0
3-4-0
1-12-0

42-12-0
 
 
2-0-0
 
 
2-10-0
1-0-0
 
2-0-0
2-0-0
1-0-0
2-10-0
1-0-0
 
2-0-0
 
2-0-0
2-0-0
 
1-0-0

21-0-0
Jan Jansse van der Spank
Wilm van Doorn
Jan Jansse van Haselbergh
Antonie Boorschot
Jan Luijcas Habraken
Antonie Wijnen
Jan Ariens van de Vorstenbosch
Peeter Hack
Lambert Jansse van Zoggel
Jan Rutten van Dijk
Aart Huijge
D’wed Andries van Heeswijk
Johannes van der Spank
Cornelis van de Heijden
Tijs Simons Verhaagen
Jan Linders van de Burgt
Jan Eijmb. Hagelaars
Johannis Jansse Verhagen
Rijnder van den Bogaart
D’wed Jan Hendk van Rooij
 
 
3 L:
3 L:
6 L:
1½ L:
8 L:
13 L:
2 L:
3½ L:
15 L:
3 L:
2 L:
3 L:
4 L:
1 L:
2 L:
11½ L:
5 L:
8½½ L:
8 L:
4 L:
 
 
0-5-1
0-5-1
0-10-2
0-2-8½
0-13-9
1-2-1
0-3-6
0-5-14½
1-5-7
0-5-1
0-3-6
0-5-1
0-6-12
0-1-11
0-3-6
0-19-8½
0-8-7
0-4-5½
0-13-8
0-6-12

9-0-15

3-4-0
4-0-0
2-16-0
3-12-0
2-16-0
0-16-0
2-8-0
3-4-0
3-9-0
2-8-0
4-16-0
4-0-0
1-16-0
0-16-0
4-0-0
3-16-0
4-0-0

51-12-0
4-10-0
2-10-0
 
2-10-0
3-0-0
2-0-0
 
3-10-0
3-10-9
2-10-0
1-10-0
 
1-10-0
1-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0

34-0-0
Roeloff van Roosmaalen
Teunis van den Bogaart
Gijsbert van Strijp
Arien Lamb. Verhagen
Hendrik Smits
Arien Arien Goijers
Jan Hendrik Verkuijlen
Pieter Vogels
Pieter Smits
Tijs Teunis Vermeulen
Francois van den Bogert
Jan Claas Verkuijlen
Johannis Claasse van den Heuvel
Peeter Jansse Verhagen
Teunis Jan Claas Verkuijlen
D’wed: Jan Arien Geerits
Jan Claas Verkuijlen
 
 
8 L:
10 L:
7 L:
9 L:
7 L:
1
6
8
8
6
12
10

2
10

10
 
 
0-13-8
0-17-0
0-11-13
0-15-5
0-11-13
0-3-6
0-10-2
0-13-9
0-13-8
0-10-2
1-0-6
0-17-0
0-7-9½
0-3-6
0-17-?
0-16-2½
0-17-0

10-17-9

4-0-0
2-16-0
6-8-0
3-4-0
1-16-0
4-0-0
4-16-0
0-16-0
0-12-0
1-12-0
1-0-0
0-16-0
0-16-0
1-0-0
1-8-0
4-0-0
0-8-0
2-0-0
4-8-0
3-14-0

19-8-0
3-0-0
2-10-0
2-0-0
2-10-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
1-0-0
 
 
0-10-0
2-0-0
1-0-0
2-0-0
2-0-0
2-10-0
2-0-0
1-10-0
3-10-0

36-0-0
Jan Gielens Verhoeven
Willem Claasse van den Heuvel
Hendk Delis van der Linden
Jan Lambers van der Schoot
Jan Jansse Verhagen
d’kindere Peeter Zegers
Adriaan Kivits
Jan Faasse van Nistelrooij
Ansem van der Eerden
Wilm Jan Luijken
D’kind: Gerit Daandels
Antonie Martens
Geerit Corste van de Ven
Antonie Geerit Smits
Johannis Jan Wilm Luijken
D’wed: Jan Arien Lambers
Hendk Jan Arien Lambers
Pieter van der Heijden
Arien van den Bergh
D’wed Lamb: van de Vorstenbosch
 
 
10 L:
1
16
8

10
12
2

4

2
2


10
1
5
11
9
 
 
0-17-0
0-11-13
1-7-2
0-13-8
0-7-9½
0-17-0
1-0-6
0-3-6
0-2-8½
0-6-12
0-4-3½
0-3-6
0-3-6
0-4-3½
0-5-14½
0-17-0
0-1-11
0-8-7
0-18-11
0-15-5

10-9-4½

4-0-0
1-4-0
5-12-0
3-12-0
2-16-0
1-4-0
2-0-0

 

0-8-0
2-8-0
3-4-0
2-0-0
0-12-0
3-8-0
1-4-0
1-4-0
2-0-0
1-0-0
0-16-0

38-12-0
4-10-0
1-10-0
3-0-0
3-0-0
2-0-0
2-0-0
2-10-

 

3-0-0
2-0-0
2-0-0
4-10
1-0-0
1-10-0
 
2-0-0
1-0-0
3-10-0
2-10-

18-10-0
Francois Geerits Verhagen
Jan Goijert Ariens
Jan Peeter Verhoeven
Antonie Poulus Smits
Jan Antonie Smits
Herman Jansse van Rooij
Peeter Hendrix van het Spank

ELSCHOT

Jan van der Heijde
Eijmbert van den Oetelaar
Johannis van den Oetelaar
Dirk Adriaan Voets
Geertruij Geerit Snellens
Hendrik Jansse van de Bergh
Sr: Arnoldus Verhagen
Peeter Aarts van Kessel
Jan Teunis Verhoeve
Aart van de Laarschot
d’wed. Andries van Heeswijk
 
 
10
3
14
9
7
3
5

 

1
6
8
5


3
3
5

2
 
 
0-17-8
0-5-1
1-3-12
0-15-5
0-11-13
0-5-1
0-8-7

 

0-1-11
0-10-2
0-13-8
0-8-7
0-2-8½
0-14-10½
0-5-1
0-5-1
0-8-7
0-4-5½
0-3-6

8-4-0½

1-4-0
1-12-0
1-0-0
1-16-0
2-8-0
1-10-0
1-4-0
1-12-0
0-16-0
3-16-0
2-8-0
4-0-0
2-8-0
2-0-0
3-4-0
3-4-0
2-16-0
1-12-0
1-12-0
1-12-0

?8-14-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-10-0
2-10-0
1-0-0
5-0-0
1-0-0
2-0-0
2-10-0
 
3-0-0
 
1-10-0
3-0-0
3-10-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0

40-18-0
Jan Steenbackers
Peeter van der Cant
Dirk Delisse
Wilhelmus van Gemert
Aart van Kilsdonk
Dirk Bevers
Geerit Jansse Verhaage
Jacobus Jansse van Gemert
Jan van Rooij
d’kind: Gelingh Geevers
Adriaan Jansse van Dinthet
D’wed: Eijmbert van den Heuvel
Adriaan Geerits V~hagen
Dirk Delisse van Liempt
Jan Tijsse van Heretum
d’kind: Corstiaan Verhage
Hendrik Aarts van Uden
Adriaan Peeeters van der Cant
Eijmbert Simons Verhagen
Adriaan Smits
 
 
3
4


6

3
4
2

6
10
6
5
8
8
7
4
4
4
 
 
0-5-1
0-6-11
0-4-3½
0-7-9½
0-10-2
0-13-4½
0-5-1
0-6-12
0-3-6
0-16-2
0-10-2
0-17-0
0-10-2
0-8-7
0-13-8
0-13-9
0-11-13
0-6-12
0-6-12
0-6-12

9-3-2

1-12-0
0-16-0
2-0-0
1-4-0
2-16-0
3-12-0
1-12-0
3-4-0
3-4-0
6-4-0
3-4-0
1-8-0
2-0-0
6-0-0
4-16-0
5-12-0

49-4-0
3-10-0
 
1-0-0
2-0-0
2-0-0
2-10-0
1-0-0
2-0-0
3-10-0
4-10-0
3-0-0
2-0-0
3-0-0
2-10-0
2-0-0
2-0-0

36-10-0
Bartel Jansse Pijnappels
Geerit Corste van de Ven
Jan Bartel Rijkers
Jacob Jan Steenbackers
Peeter Oudenhuijse
Jan Claasse Verkuijlen
Cornelis Pijnenborgh
Luijcas Veraalst
Claas Lamb Verhagen
D’wed: Teunis Verhagen
Jan Thomas Aart Joosten
D’wed: Willem van Nistelrooij
Jacob Teunis Voets
D’wed: Wilm Beevers
Poulus Pijnenborgh
D’wed: van Gerwen
 
 
4
2
5
3
7
9
4
8
8
15½
8

5
15
12
14
 
 
0-6-12
0-3-6
0-8-7
0-5-1
0-11-13
0-15-5
0-6-12
0-13-8
0-13-8
1-6-4½
0-13-8
0-5-14½
0-8-7
1-5-7
1-0-6
1-3-12

10-8-3

2-8-0
2-16-0
2-12-0
0-8-0
4-16-0
4-8-0
1-12-0
1-12-0
6-0-0
3-0-0
2-0-0
1-8-0
1-16-0
0-12-0
2-8-0
0-12-0
1-4-0

39-12-0
2-0-0
1-10-0
4-0-0
3-10-0
4-10-0
4-0-0
1-10-0
2-0-0
3-0-0
2-10-0
2-10-0
2-10-0
2-10-0
4-0-0
2-0-0
1-0-0
 

43-0-0
Arien Jansse van der Schoot
Arnoldus Schoenmakers
D’wed. Peeter Vugs
D’wed. Hendrik van den Bogaart
Johannis Eijmbers
Rut Jan Willems
Willem Jansse van Empel
Hendrik Jan Lamb: Verhagen
Arnoldus van Kessel
Antonie Geerits Verhagen
Peeter Goijaart Ariens
Lambert Schoenmaakers
Wouter van der Cant
Geerit de Bie
Johannis van den Boogaart
Jan Andres Beex
Johannis Eijmbers vañ: Oetelaar
 
 
6
7

1
12
11
4
4
15

56

3
 
 
0-10-2
0-11-13
0-10-15½
0-1-11
1-0-6
0-18-11
0-6-12
0-6-12
1-5-7
0-12-10½
0-8-7
0-5-14½
0-7-9½
0-2-8½
0-10-2
0-2-8½
0-5-1

8-6-8

 

0-12-0
1-4-0
1-16-0
3-4-0
4-8-0
0-16-0
2-8-0
2-15-0
7-4-0
1-12-0
0-16-0
1-4-0
3-9-0
1-12-0
1-14-0
3-0-0
1-8-0
1-12-0

41-13-0

 

1-0-0
2-0-0
 
3-0-0
1-0-0
1-0-0
2-0-0
2-10-0
3-0-0
1-10-0
 
2-0-0
3-0-0
1-0-0
 
3-10-0
1-0-0
1-0-0

28-10-0

LUTTEL EIJNDE

Peeter Sanders Verhage
Dirk Heesackers
Jan Ansens van der Eerde
Geerit Hendrik Voets
Eijmbert van Haselbergh
Willem van der Cant
Jan van de Laarschot
Jan Voets
D’wed Lambort Schoenmakers
Wilbort Rutte van den Dollert
Eijmbert Hendrik Claasse
Delis Jochems van der Aa
Jan Ads van der Schoot
Jan van der Heijden
Eijmbert van den Oetelaar
Jan Adriaans Verhagen
Cathalijn Jan Wilbers
D’wed: Faas Schoenmakers
 
 

 


3

8
11
2
6
7
18
4
2
3
11
4
3


4
 
 

 

0-2-8½
0-5-1
0-7-9½
0-13-8
0-18-11
0-3-6
0-10-2
0-11-13
1-10-8
0-6-12
0-3-6
0-5-1
0-18-11
0-6-12
0-3-1
0-12-11½
0-5-14½
0-6-12

8-13-1

2-8-0
4-0-0
0-16-0
9-4-0
2-8-0
0-16-0
1-12-0
0-8-0
1-12-0
1-4-0
2-0-0
2-8-0
 
1-12-0
0-16-0
0-16-0
1-8-0
3-8-0
4-0-0

40-16-0
 
1-10-0
1-0-0
3-0-0
 
 
2-0-0
2-0-0
1-0-0
1-0-0
2-0-0
2-0-0
 
 
2-0-0
 
1-0-0
3-0-0
 

21-10-5
Dirk Ads Voets
Handrik Jochems van der Schoot
Jan Peeters van de Broek
Peeter Ads van Heeswijk
Aart van de Laarschot
D’wed: Andries van Heeswijk
Gijsbert van der Heijden
Mattijs Simons Verhagen
Jacobus Verhagen
Hendrik van der Cant
Johamus van der Linde
Lambert Eijmbert Schoen=
   makers
Wilhelmus van Gemert
Adriaan Goijerts
Jan van Rooij
Antonie Arien Goijerts
Jan Willem Penninx
Hendrik Antonij Vugts
 
 
6
10
2
23
6
2
4
1
4
3
5
 
6
4
2
2


10
 
 
0-10-2
0-17-0
0-3-6
1-19-15
0-10-2
0-3-6
0-6-12
0-1-11
0-6-12
0-5-1
0-8-7
 
0-10-2
0-6-12
0-3-6
0-3-6
0-5-4½
0-14-5½
0-17-

8-12-8

2-8-0
4-0-0
3-16-0
1-12-0
1-12-0
2-0-0
2-0-0
3-4-0
1-0-0
1-8-0
2-8-0
1-12-0
5-4-0
4-0-0
6-12-0
4-0-0
1-0-0
0-16-0

42-12-0
2-0-0
3-10-0
2-0-0
2-0-0
3-0-0
 
2-0-0
1-0-0
2-0-0
3-0-0
2-0-0
 
1-10-0
3-0-0
 
2-10-4
 
1-0-0

30-10-0
Adriaan Peeter Hellings
D’wed: Jan van de Ven
D’wed: Peeter van Dinther
Gorie Hendrik van Hees
Rut van de Laar
Roeloff Hendrik Penninx
Willem Jansse van Heretum
Jan Peters van den Dungen
Hendrik Jansse Verhage
Servaas Gemert
Jan Faasse van Nistelrooij
Geerit Corste van de Ven
Arnoldus Verkuijlen
Jan Geerits van der Aa
Jan Jansse de Visser
Rijnder Lamberts Verhage
D’wed: Jan Penninx 
Adriaan Johannis van Heretum
 
 
6
10

4
4
5
5
8


6
4
13
10

10

2
 
 
0-10-2
0-17-0
0-16-2½
0-6-12
0-6-12
0-8-7
0-8-7
0-13-9
0-4-3½
0-5-4½
0-10-2
0-6-12
1-2-1
0-17-0
0-2-8½
0-17-0
0-4-3½
0-3-6

9-0-5½

2-0-0
1-12-0
6-0-0
4-16-0
1-12-0
4-8-0
4-16-0
0-16-0
1-16-0
1-12-0
2-16-0
3-12-0
 
1-4-0
0-12-0
0-8-
2-8-0

40-8-0
1-10-0
3-10-0
4-0-0
4-0-0
1-0-0
2-10-0
3-0-0
2-10-0
1-0-0
1-0-0
2-0-0
4-0-0
 
3-0-0
 
2-10-0
5-10-0

41-0-0
D’wed: Hendrik van Delft
Dirk Janssee Voets
Hendrik Claasse Verkuijle
Antonij van der Schoot
Eijmbert van Rooij
Wilhelmus van Heretum
Jacob Antonie Vugs
Gijsbert Adriaans van der Schoot
Jan Gijsbers van den Bogaart
Peeter van Nistelrooij
D’wed Goijert Jansse
Peeter Teunis van den Boo=
   gaart
Bartel Teunis Verhagen
Geerit de Bie
Eijmbert Hendk Voets
de wede Mattijs Vugts
 
 
5
4
15
12
4
11
12
2

4
7
 
9
3

1
6
 
 
0-8-7
0-6-12
1-5-7
1-0-6
0-6-12
0-18-11
1-0-6
0-3-6
0-7-9½
0-6-12
0-11-13
0-15-5
 
0-5-1
0-2-0½
0-1-11
1-10-2

8-11-1

Aldus gedaan en opgegeeven

 


 
Plattegrond van St.Michiels Gestel
 

 
[naar mijn Genealogie homepage]
naar mijn (Genealogie) HOME page
 
[naar de vorige pagina in de history]
naar vorige pagina in history
 
Valid XHTML 4.01 Strict
 

_____________________________________
Clickable Email section
Reacties per e-mail:
of e-mail:

GMT/UTC +2